Skip to main content Skip to search

MERKUR 1 REZIDENČNÍ VÝSTAVBA

MERKUR 1

Rezidenční výstavba 7 patrového bytového domu

MONOLITY
RS PREFA

Fakta

Objednatel:
CTR Holding GmbH

Lokalita:
Drážďany (Německá spolková republika)

Doba výstavby:
08/2015 – 03/2016

Projekt v číslech:
27 323 m² (celková plocha bednění)
5 750 m³ (objem zpracovaného betonu)
725 tun (váha ocelové výztuže do konstrukce)

Podrobnější informace

Na projektu sedmi patrové rezidence s 2 kaskádově ustupujícími horními podlažími ve městě Drážďany se podíleli hned 2 naše divize – Monolity a RS Prefa. Výstavba probíhala v obytné části a tudíž bylo potřeba dodržovat zvýšené nároky na čistotu ovzduší. Naše práce začínali v podobě základových konstrukcí a garáží pod úrovní terénu, včetně výtahové šachty. Zakázka byla realizována v kooperaci s generálním dodavatelem PSJ a.s.

Technická specifikace

Bytová výstavba Merkur využívá výhod ŽB konstrukcí ve spojení s PREFA výrobky. Objekt byl navržen jako železobetonový skelet přenášející zatížení soustavou zdí a dodatečných sloupů kruhového půdorysu, doplněný o prefabrikované balkonové podesty dovezené z našeho českého závodu v Kolíně.

Další referenční stavby divize Monolity