Skip to main content Skip to search

PRŮMYSLOVÁ HALA ALFA

PRŮMYSLOVÁ HALA ALFA

Průmyslová výrobní hala na výrobu strojní
mechanizace v Jihočeském kraji

MONOLITY
RS PREFA

Fakta

Objednatel:
ALFA výroba jednoúčelových strojů s.r.o.

Lokalita:
Písek (Česká Republika)

Doba výstavby:
04/2018 – 05/2018

Projekt v číslech:
59 ks (počet dodávaných prefabrikovaných výrobků)
10,5 tuny (váha největšího vazníku)

Podrobnější informace

Klient přišel za námi s požadavkem na výrazné urychlení výstavby nového průmyslového objektu. Za přispění našich PREFA výrobků ve formě sloupů a průvlaků, došlo k značnému zkrácení stavebních prací a umožnění využití nových  kapacit pro výrobu jednoúčelových strojů.

Technická specifikace

Výstavba nosného systému dvoulodní haly byl realizován během méně než 2 měsíců. PREFA výrobky na místo staveniště v Písku byly dovezeny z našeho závodu v Kolíně, kde se naši kolegové z divize PREFA zaměřují na výrobu ŽB prefabrikovaných dílců různých tvarů a pevností, včetně možné povrchové úpravy.

Další referenční stavby divize Monolity