Skip to main content Skip to search

Balkónové desky

BALKÓNOVÉ DESKY

Balkonové prefabrikáty jako plošné popřípadě prostorové prvky určené pro vytvoření konzolových
prefabrikátů v občanské a bytové výstavbě.

PREFA

Použití

Betonové prefabrikáty jako samonosné předsazené konstrukce v občanské a bytové výstavbě doplněny o tepelně-izolační prvky k přerušení tepelného úniku mezi konstrukcemi jsou ideálním řešením pro balkonové konstrukce. Jednotlivé balkonové desky jsou vždy monoliticky spřaženy s konstrukcí stropu. K eliminaci tepelného mostu v napojení betonové desky jsou v dnešní době nejčastěji využívány izolační balkonovými prvky společnosti HALFEN-DEHA s.r.o.

Výhody

  • Rozměrové charakteristiky výrobků přizpůsobeny dle individuálním požadavkům klientů.
  • Dílce ve formě rovných a oblých desek, případně skosených dílců dle projekční dokumentace.
  • Významnou výhodou je hladký povrch dílců, který umožňuje provést finální úpravu bez vyrovnávací vrstvy např. pouze nátěrem, položením dlažby apod.
  • Spodní stranu betonové desky lze také opatřit okapovým nosem případně balkonovou vpustí skrz dílec bez potřeby jakékoliv následné úpravy na staveništi

Typová dostupnost

Dostupnost:
Beton třída: C30/37 až C45/55
Ocel: dle typu konstrukce

Rozměry:

Dle statického návrhu a projektové dokumentace

Délka:    max 25 m
Šířka:     max 90 cm
Výška:    max 2,2 m