Skip to main content Skip to search

Nádrže jímky a šachty

NÁDRŽE, JÍMKY A ŠACHTY

Prefabrikované konstrukce jako akumulační, vsakovací nebo splaškové nádrže

PREFA

Použití

Betonové prefabrikované jímky obdelníkového průřezu, dle individuálních požadavků zákazníka, Vám připravíme včetně statického posudku a osazení na místo určení za pomoci jeřábové techniky . Každá konstrukce a její využití je posuzována individuálně, abychom dokázali zaručit kvalitu a spokojenost našich výrobků. Dle typu uchovávaného materiálu, místa uložení konstrukce a chemické agresivity prostředí je zvolen typ a pevnost betonu. Šachty a jímky nalézají využijí jako čerpací stanice, ČOV, vodoměrné šachty a retenční nádrže. Jímky jsou složeny ze spodního dílce (základová konstrukce) a horního dílu opatřeného vstupním otvorem včetně vtoku.

Výhody

  • každá konstrukce individuálně projektována dle požadavků klienta
  • dimenzováno na přejezd osobních automobilů (nákladních automobilů – v případě potřeby)
  • snadnost a rychlost osazení
  • životnost materiálu (volba třídy betonu a odolnosti vůči okolnímu prostředí podle individuální potřeby klienta)
  • výrazná tvarová variabilita konstrukce

Typová dostupnost

Dostupnost:
Beton třída: C30/37 a výše (dle individuálního návrhu)
Ocel: dle typu konstrukce

Rozměry:

Dle statického návrhu a projektové dokumentace

Délka:    max 8 m
Šířka:     max 3 m
Výška:    max 8 m (skládané nádrže)