Skip to main content Skip to search

KRUHOVÝ OBJEZD – AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ MLÝNSKÉ NIVY

KRUHOVÝ OBJEZD –  MLÝNSKÉ NIVY

Podzemní kruhový objezd jako součást nového komplexu
autobusového nádraží Mlýnské Nivy v Bratislavě

MONOLITY

Fakta

Objednatel:
HB Reavis Management s.r.o.

Lokalita:
Bratislava (Slovensko)

Doba výstavby:
11/2018 – 02/2020

Projekt v číslech:
6 500 m³ (objem zpracovaného betonu)
1 196 tun (váha ocelové výztuže do konstrukce)
14 750 m² (celková plocha bednění)

Podrobnější informace

Mlýnské nivy patří mezi hlavní tepny v Bratislavě a po 35 letech bez výraznějších úprav byla již potřeba rozsáhlá rekonstrukce pro řešení dopravní infrastruktury včetně vybudování nového nádraží pro autobusovou dopravu. Nová stanice Mlýnské Nivy v Bratislavě je jedinečný podzemní komplex, na kterém se podílel i tým našich techniků a dělníků, kde realizovali unikátní podzemní kruhový objezd, jediný svého druhu na Slovensku. Již od počátku před námi stál nelehký úkol především z důvodu nedalekého vodního koryta Dunaje. Kruhový objezd se nalézá 15 metrů pod úrovní pozemní komunikace a z podzemní křižovatky jsou vybudovány čtyři výjezdy. Dva směřující na ulici Mlýnské Nivy a po jednom výjezdu na přilehlé parkoviště a do prostorů podzemního autobusového nádraží. Po dobu celé výstavby jsme se potýkali s nezvykle vysokým tlakem podzemní vody, neboť základová deska byla realizována 5 metrů pod úrovní hladiny vody. Za dobu naší existence jsem se již nesčetněkrát potýkali s tlakem podzemní vody, avšak stav kterému čelili naši pracovníci na této stavbě byla enormní, kde obvyklé metody vodotěsnosti konstrukcí neplnili svoji funkci.

Technická specifikace

Ze strany generálního dodavatele muselo dojít k zajištění výkopové jámy proti tlaku vody Milánskou betonovou stěnou a pod základovou deskou kruhové objezdu zhotovit hlubinné založení ve formě pilot proti vztlaku.
Projekt byl značně atypický svým vyztužením, kdy v určitých místech byly provedeny až 4 vrstvy armování o průměrech prutů 25 a 28mm. Dle odborného časopisu Property EU byla zóna Nové Nivy v době své realizace největším developerských projektem aktuálně prováděným v Evropě.

Další referenční stavby divize Monolity