Skip to main content Skip to search

Průvlaky a trámy

PRŮVLAKY A TRÁMY

Konstrukční střešní prvky kompletující stavební skelet

PREFA

Použití

Vodorovné ztužující tyčové prvky realizovatelné jako více-kloubové spojité nosníky nebo ve formě konzolového vyložení s různým tvarovým provedení. Průvlaky a betonové trámy propojují sloupové prvky a vytvářejí sít vazníků pro osazení střešní konstrukce nebo filigránských panelů.

Výhody

  • tvarová variabilita průřezu, nejčastěji obdélníkového průřezu, avšak můžeme na zakázku tvar přizpůsobit Vašim potřebám projektu (I, L, T)
  • prostorové přizpůsobení prostupů různého průměru a tvaru skrz betonovou konstrukci
  • možnost zabudování do jednotlivých dílců zámečnické a spojovací prvky pro napojení zdiva či zavěšení dalších konstrukcí

Typová dostupnost

Dostupnost:
Beton třída: C30/37 až C45/55
Ocel: dle typu konstrukce

Rozměry:

Dle statického návrhu a projektové dokumentace

Délka:    max 20 m
Šířka:     max 80 cm
Výška:    max 2,0 m