Skip to main content Skip to search

Základové konstrukce

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A PRAHY

Bodové základové patky k založení stavby a propojující prosté nosníky k ztužení konstrukce.

PREFA

Použití

Zabudované základové prvky přenášející zatížení nosné konstrukce nad úrovní terénu a vymezující vnitřní plochu objektu. Patří zde především základové trámy a prefabrikované kalichové patky osazené na podkladní beton s vyčnívající betonářskou výztuží  sloužící k následnému vetknutí a zmonolitnění s konstrukcí nad terénem. Patky jsou realizovatelné s čtvercovým případně obdelníkovým půdorysem s možností bočního vybrány pro uložení základového trámu. Kotvení se následně provádí ve variantách: na stykovací trny, příp. přivařením ke kotevním deskám nebo za pomoci kotevních HTA prvků.

Výhody

  • Daný typ založení často eliminuje tesařské a železářské práce a snižuje časovou pracnost stavebních procesů.
  • Základové trámy naleznou uplatnění zejména ve skladových a provozních halách s pohybem mechanizace i jako protinárazové opatření a nosný skelet.

Typová dostupnost

Dostupnost:
Beton třída: C25/30 a výše
Ocel: 10 505

Rozměry:

Dle statického návrhu a projektové dokumentace

Délka:    max 18 m (pro základové prahy)
Šířka:     max 60 cm (pro základové prahy)
Výška:    max 1,2 m (pro základové prahy)