Skip to main content Skip to search

Monolity

MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

Monolitické železobetonové konstrukce nacházejí své uplatnění zejména při výstavbě pozemních, inženýrských, průmyslových a dopravních staveb. Naše hlavní činnost se zaměřuje především na realizace infrastrukturálních staveb, bytových domů, administrativních a obchodních budov, ale i specializovaných částí staveb jako jsou základové desky, opěrné stěny, monolitické skelety a stropy, vodotěsné betony, retenční jímky a odpadní nádrže, sloupy a průvlaky různých profilů, schodiště, balkóny a podobně. Veškeré konstrukce lze zároveň provést v mnoha variantách pohledového betonu.

K realizacím využíváme systémová bednění předních světových výrobců především PERI, DOKA. Zakázky provádíme včetně dodávek betonů a výztuže s důrazem na ukládání a ošetření betonové směsi v každé fázi výstavby tak, aby bylo vždy dodrženo nejvyššího požadavku kvality a přesnosti díla.

Zákazníkům jsme schopni nabídnout kombinaci monolitických konstrukcí s prefabrikovanými železobetonovými prvky tak, aby došlo k urychlení realizace díla, při dodržení ekonomického hlediska výstavby. Tuto změnu díla nabízíme, včetně statického vypočtu a přizpůsobení daného projektu autorizovaným statikem. Jedná se zejména o změnu ze stropních a stěnových monolitických konstrukcí na montované či polomontované konstrukce.

Naše společnost se podílela na realizaci mnoha velkých i menších stavebních děl jak pro investory, tak pro generální dodavatele staveb. Působíme v evropském regionu zejména v České Republice, Německu, Rakousku, Švédku, Slovensku, Velké Británii.