Skip to main content Skip to search

Plošné a stěnové dílce

PLOŠNÉ A STĚNOVÉ DÍLCE

Svislé stěnové dílce lemující vnější obvod skeletové konstrukce
a vymezující vnitřní dispozici

PREFA

Použití

Plošné svislé prvky v železobetonovém nebo čistě betonovém vyhotovení jsou vhodné pro vnější i vnitřní využití. Osazení konstrukcí na železobetonový skelet probíhá formou navaření ocelových kotevních destiček s antikorozní ošetřením. Při vyžádání dokážeme pro Vás vytvořit panely s vnější pohledovou úpravou za pomoci elastických matric různého typu.

Výhody

  • Díky nosné funkci lze stěny využít jako výtahové, nosné a protipožární konstrukce.
  • Při realizaci panelů ve stálých podmínkách výrobní haly Vám dokážeme zaručit pohledový vzhled konstrukce
  • Lze využít jak při výstavbě občanských, průmyslových a sportovních zařízení, tak i při realizaci rodinných objektů. 

Typová dostupnost

Dostupnost:
Beton třída: C25/30 a výše
Ocel: dle typu konstrukce

Rozměry:

Dle statického návrhu a projektové dokumentace

Délka:    max 10 m
Šířka:     max 30 cm
Výška:    max 3,3 m (do úrovně výšky jednoho podlaží)