Skip to main content Skip to search

Nosné sloupy

NOSNÉ SLOUPY

Tyčové nosné prvky k vytvoření skeletové konstrukce

PREFA

Použití

Tyčové svislé prvky vynášející zatížení střešní konstrukce nebo stropní konstrukce. Dle statických požadavků projektu lze sloupy vyhotovit v různém tvarovém provedení. Zhlaví sloupu je opatřeno převážně vyčnívajícími trny popř. prohlubní pro zmonolitnění s jinou konstrukcí. Jednotlivé sloupy dokážeme přizpůsobit k osazení dalších zámečnických a spojovacích prvků.

Výhody

  • tvarová variabilita prvku (obdélníkový, čtvercový či případně kruhový půdorys)
  • možnost uzpůsobení sloupu pro další konstrukce (např. zavěšení pojezdů pro jeřáb)

Typová dostupnost

Dostupnost:
Beton třída: C30/37 a C45/55
Ocel: dle typu konstrukce

Rozměry:

Dle statického návrhu a projektové dokumentace

Délka:    max 20 m
Šířka:     max 2 m
Výška:    max 0,8 m