Skip to main content Skip to search

MONOLITY

Divize hrubých staveb se zaměřením na monolitické železobetonové konstrukce.

RS PREFA

Divize prefabrikovaných výrobků se specializací na stropní systémy, panely, sloupy, průvlaky a schodiště.

OPLÁŠTĚNÍ

Divize speciálního opláštění - provádění průmyslových a bytových objektů, tunelů, interiérů.

LEŠENÍ

Divize lešení a podpěrných konstrukcí – fasádní a průmyslová lešení.

O společnosti

ROCK SALT, s.r.o. je vyspělá, moderní společnost, s vlastním RS PREFA závodem, využívající výhod vlastních předrealizačních 3D BIM modelací pro kvalitnější a finančně výhodnější plánování pro všechny zúčastněné strany. Za období fungování na zahraničním trhu jsme se již plně etablovali mezi kvalitní a finančně stabilní společnosti. V poslední době se podílíme  především na zakázkách středně velkého rozsahu v západním a středoevropském regionu – Německo, Velká Británie, Česká republika, Slovensko, avšak také ve Skandinávii. Realizované objekty často svou důležitostí přesahují lokální význam.

O společnosti

Společnost ROCK SALT, s. r. o. vznikla spojením odborných znalostí a dlouholetých zkušeností top  managementu společnosti, který působí na středoevropském trhu již od 90. let minulého století.

Aktuality

Revitalizace stanice metra Jiřího z Poděbrad – Hl. m. Praha, ČESKÁ REPUBLIKA

01.06.2023

Koncem měsíce května začali přípravné práce kolegů z divize Monolity na projektu Rekonstrukce a revitalizace stanice metra Jiřího z Poděbrad. Zde budou naši kolegové ve spolupráci s Strabag a.s. realizovat železobetonové sekundární ostění a přístupové chodby.
Více informací o postupu výstavby stanice metra zde

 

Další informací na stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Ekomost D5509 – Jihomoravský kraj, ČESKÁ REPUBLIKA

17.05.2023

Techničtí pracovníci a dělníci z divize Monolity započali stavební práce na výstavbě dálniční etapy D5509 ve spolupráci s kolegy ze společnosti SKANSKA a.s. Společnost Rock Salt s.r.o. se podílí na realizaci mostního objektu SO212 Ekomost.

Více informací o aktuální realizaci biokoridoru zde

Tepelný převaděč D149 – Jihočeský kraj, ČESKÁ REPUBLIKA

02.03.2023

Pracovníci divize Monolity ve společné kooperaci s generálním dodavatelem Energie stavební a báňská a.s. dokončují zbývající stavební práce na potrubním převaděči D149 pro objednatele ČEZ a.s. Potrubní převaděč bude zásobovat místní obyvatele teplem vyprodukovaném v jaderné elektrárně Temelín.

Více informací o výstavbě mostního objektu Hluboká n. V. 1 zde

Tepelný převaděč D149 – Jihočeský kraj, ČESKÁ REPUBLIKA

5.12.2022

Po úspěšném dokončení posledních betonážních celků na objektu Potrubního mostu Křivonoska se postupně naši pracovníci přesunuli na výstavbu další visutou lávku po trase potrubního převaděče stavební objekt Hluboká nad Vltavou 1.
Na tomto objektu budou pracovníci divize Monolity spolupracovat s kolegy z naší Prefa výrobny v Kolíně, kteří budou zodpovědní za dodávku prefabrikovaných pylonů k urychlení výstavby dalších mostních objektů.

Více informací o výstavbě mostního objektu Křivonoska zde

Tepelný převaděč D149 – Jihočeský kraj, ČESKÁ REPUBLIKA

11.07.2022

Po Velikonocích jsme úspěšně započali výstavbu horkovodního potrubního převaděče spojující jadernou elektrárnu Temelín a České Budějovice. Projekt zavěšeného potrubí na železobetonových pylon je realizován pro akciovou společnosti ČEZ, a.s., dodávající plyn a elektřinu po celé České Republice.

Projekt, jehož cílem je propojení elektrárny s obytnou částí ČB je složen ze dvou oddělených převaděčů. Aktuálně realizujeme první objekt, zvaný Křivonoska, jenž je dimenzován jako železobetonová monolitická konstrukce o dvou pylonech a čtyřech kotvících blocích ve kterých budou ukotveny závěsné lana vynášející horkovodní potrubí.

Další objekt ve formě druhého tepelného převaděče, bude vyroben během následujících měsíců v naší prefa výrobní hale v Kolíně a následně kompletován z jednotlivých prefabrikovaných dílců na stavbě pod dohledem hlavního stavbyvedoucího  I. Hemalou.

Vodní elektrárna Mode Wheel – Manchester, VELKÁ BRITÁNIE

13.04.2022

Dnešním dnem jsme úspěšně dokončili další projekt ve Velké Británii.

Náš zahraniční tým pod vedením Ing. J. Mihaľa dokončil druhou vodní elektrárnu. Tentokrát v samém centru města Manchester, kde se v minulosti nacházely prostory plavební komory. Projekt byl složitý především z důvodů stísněných podmínek pro manipulaci s materiále a bedněním. Dále také kvůli značně omezeným stavebním plánům datující se až do 19. století.

Pro více informací ZDE

17.09.2021

Po úspěšném dokončení projektu  Woolston, stojí nyní před našimi pracovníky další výzva v podobě rekonstrukce a přestavby plavební komory v samotném centru města Manchester. Zde navazují naši pracovníci na předchozí kvalitní spolupráci s firmou HYDROPOL Project & Management, která skončila velmi úspěšně. Již v samotném úvodu stál před technickým týmem tvořeným našimi techniky a klientem nelehký úkol, rozklíčovat starobylé technické projektové dokumentace datující se z druhé poloviny 19. století. Naši pracovníci během letních měsíců dokázala provést většinu demoličních a sanačních prací a nyní se přesouvají na realizaci nárokové části včetně opravy hlavní budovy slouží jako budoucí strojovna.

Vodní elektrárna Woolston – Warrington, VELKÁ BRITÁNIE

07.04.2021

V termínu od 5.4.2021 do 7.4.2021 bylo provedeno osazení tří vodních Archimedových šroubů na projektu Woolston, které budou následně generovat elektrickou energii v rozsahu 486 kW. Naši pracovníci se podílejí na zakázce v rozsahu betonových konstrukcí od října minulého roku a během následujících pár měsíců bude elektrárna uvedena do provozu.

Modernizace stanic metra – Hamburk, NĚMECKO

Do 14. března budou dokončeny práce na rekonstrukci stanic metra Reeperbahn a König­straße. Na místě starých, již nepohledných dlaždic jsou nově instalovány panely ve smaltové úpravě, které působí moderním a světlým dojmem.

Do finální fáze vstupuje dlouho očekávaná modernizace stanice metra Reeperbahn v německém Hamburku. Stanice patří mezi unikáty v celé evropě, díky svému neortodoxnímu vzhledu, jenž byl realizován v kooperaci s předními německými umělci a designéry. Rekonstrukce stanice Reeperbahn je pouze částí celkové modernizace linky S1 a S3 termínem dokončení v roce 2022.