Skip to main content Skip to search

EKOMOST D5509

Ekomost D55

Výstavba biokoridoru na dálniční trase D55 etapa 09

MONOLITY
LEŠENÍ
VE VÝSTAVBĚ

Fakta

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Lokalita:
Moravský Písek (Jihomoravský kraj)

Doba výstavby:
05/2023 – ve výstavbě

Projekt v číslech:
2 172 m² (plocha mostovky – 38,9m x 55,84m)
3 000 m³ (objem zpracovaného betonu)
600 tun (váha ocelové výztuže do konstrukce)

Podrobnější informace

Výstavba mostního objektu SO212 prováděna v součinnosti s generálním dodavatelem stavby SKANSKA a.s.
Mostní konstrukce v podobě dvakrát zalomené příčle je budována s ohledem na místní požadavky k migraci lesní zvěře a patří mezi stěžejní objekty etapy D5509 na hlavním dálniční tahu propojující severní a jižní Moravu. Ekomost bude dále sloužit jako přeložka lesní cesty. Most spojuje 2 lokální biocentra Hrubý Háj a U stadionu.

Technická specifikace

Šířka biokoridoru v koruně konstrukce je 40,0 m a v patě 80,0 m. Niveleta konstrukce stoupá ve sklonu 25%, která bude tvořena navážkou zeminy o max. výšce 2,4m.
Most je plnostěnný, rámový, dvoupólový s rozpětím 2 x 19,0m a nosnou deskou o proměnné výšce 0,6 – 0,9m a šířce 54,0 – 63,46m. V příčném směru je železobetonová konstrukce rozdělena do 5 dilatačních celků. Založení ekomostu je realizováno vrtanými piloty Ø 1200 mm. Středová podpěra je členěná do 10 dříků proměnného průřezu a nosná konstrukce tvořena ŽB rámem se zalomenou horní příčlí a náběhy u středové podpěry.

Další referenční stavby divize Monolity