Skip to main content Skip to search

TEPELNÝ NAPAJEČ – HLUBOKÁ n. VLTAVOU 1

POTRUBNÍ MOST HLUBOKÁ n. VLTAVOU 1

Železobetonová mostní konstrukce s prefabrikovanými pylony na trase tepelného napaječe D149 (jaderná elektrárna Temelín – České Budějovice)

MONOLITY

Fakta

Objednatel:
ČEZ a.s.

Lokalita:
Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)

Doba výstavby:
08/2022 – 03/2023

Projekt v číslech:
4 ks (dodávka a montáž – prefabrikované pylony)
122 m (délka přemostění)
48 ks (PEIKKO šroubů PPM36  – kotvení do základové desky)

Podrobnější informace

Visutá konstrukce potrubního mostu v blízkosti zámku Hluboká navazuje svým vzhledem na předchozí mostní konstrukci Křivonoska a patří mezi další objekty na trase potrubního převaděče z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovice. Mostní konstrukce byla původně taktéž navržena jako monolitický visutý most, podepřený dvojicí pylonů ve tvaru V s ocelovou mostovkou zavěšenou na ocelových visutých lanech kotvených do železobetonových pylonů uložených na základech osy 2 a 3 a následně vetknuté do kotevních bloků. Z důvodu urychlení výstavby a zprovoznění teplovodního převaděče techničtí kolegové ve spolupráci s našim statikem navrhnuli úpravu nosné konstrukce v podobě prefabrikovaných pylonů kotvených do základové desky.

Technická specifikace

Potrubní most je visutý, kolmý s rozpětím 110,00 m. Visutá lana jsou kotvena v kotevních blocích a ve vrcholech pylonu, visutý kabel je takto rozdělen na 3 neprůběžné části – dvě části mezi kotevním blokem a pylonem (zpětné závěsy) a část v hlavním poli (parabolický kabel). Visuté kabely jsou tvořené Redaelli full locked coil (FLC), o charakteristické pevnosti 1 640 MPa. Každá dvojice prefabrikovaných pylonů je v základové monolitické desce vetknuta pomocí PEIKKO šroubů PPM36 a Bold. Tento typ ukotvení efektivně přenáší ohybové namáhání vyvozující mostovka do subtilní konstrukce pylonů. Vrcholy z důvodu potřebné přesnosti osazení kotevních sedel s vyčnívajícími oky byli provedeny formou monolitické betonové konstrukce systémovým bedněním.

Další referenční stavby divize Monolity