Skip to main content Skip to search

VODNÍ ELEKTRÁRNA WOOLSTON

WOOLSTON – Vodní elektrárna

Výstavba vodní elektrárny na řece Mersey k distribuci elektrické energie pro přilehlou oblast

MONOLITY

Fakta

Objednatel:
HYDROPOL Project & Management a.s.

Lokalita:
Warrington (Velká Británie)

Doba výstavby:
07/2020 – 06/2021

Projekt v číslech:
1 480 m³ (množství zpracovaného betonu)
2 378 m² (celková plocha bednění)
135 tun (váha ocelové výztuže do konstrukce)

Podrobnější informace

Vodní elektrárna byla vystavěna v blízkosti města Warrington k zásobování přilehlé okolní zástavby z vodní toku. Zakázka realizovaná v rozsahu monolitických konstrukcí byla značně komplikovaná z důvodů nestability podloží, které pod nepřízní pravidelného deštivého počasí vytvářelo obtížné podmínky nejen pro naše pracovníky. Nosná betonová konstrukce byla vybudována v jámě tvořené ocelovými larzenami zpevněné železobetonovým věncem realizovaným také našim technickým týmem. Veškeré konstrukce byly realizovány ve standardu „bílé vany“ (voděnepropoustné konstrukce) a každá pracovní spára z důvodu spodního tlaku vody přilehlého toku byla opatřena bentonitovým páskem nebo hadičkami k injektáži spáry.

Technická specifikace

Vodní elektrárna Woolston je tvořena 3 komorami, kde jsou osazeny Archimedovy šrouby s plánovaným výkonem 525kW. Samotná konstrukce byla rozdělena do 4 základních celků (nátoková část, strojovna a řečiště, výtoková část a rybí přechod). Rybí přechod k zachování bezpečného pohybu okolních ryb ve formě tzv Larinier

Další referenční stavby divize Monolity