Skip to main content Skip to search

VODNÍ ELEKTRÁRNA Mode Wheel

MODE WHEEL – Vodní elektrárna

Přestavba původních prostor plavební komory a čerpací komory z přelomu 19. a 20.století na toku řeky Manchester ship canal.

MONOLITY

Fakta

Objednatel:
HYDROPOL Project & Management a.s.

Lokalita:
Manchester (Velká Británie)

Doba výstavby:
06/2021 – 04/2022

Projekt v číslech:
410 kW (výkon)
500 m³ (objem zpracovaného betonu)
15.0 m3s-1 (vodní průtok turbínou)

Podrobnější informace

Manchesterský lodní kanál byl vybudován jako vodní cesta kaskádovitého typu v metropolitní části Trafford. Zdymadla Mode Wheel byla postavena jako součást lodního kanálu na konci 19. století a výška vodní hladiny je udržována jednotlivými zdymadly na toku. Výstavba projektu probíhala pod pravidelnou technickou a BOZP kontrolou investora a britské organizaci spravující povodí v dané oblasti. Pro bezpečnost našich pracovníků při pohybu po staveništi byli vybaveni plovacími vestami z důvodu silného toku řeky v bezprostřední blízkosti.

Technická specifikace

Vodní elektrárna MW je vybavena Kaplanovou turbínou typu „Z“  skládající se z přívodního ocelového potrubí mezi betonovou vtokovou částí a strojovnou / rozvodnou. Ocelové box přivádějící vodu do strojovny je osazen do železobetonové konstrukce spřažené s bočními stěnami původní konstrukce. Na vtoku jsou osazeny 2 jímací brány ke kontrole hladiny toku a v případě revize k uzavření objektu. Pro bezpečné ukotvení brán byla vybudována ŽB konstrukce rozpírající obvodové stěny ostrovní části konstrukce zdymadla.

Objekt strojovny a elektrické rozvodny rekonstruován v rozsahu nové betonové desky a betonového překladu k přenosu zatížení od stropní konstrukce a možnosti demolice částí severní stěny. Provedli jsme sanační práce na stropní a obvodové konstrukci stávajícího objektu.

Další referenční stavby divize Monolity