Skip to main content Skip to search

CHEMICKÁ TOVÁRNA SYRA4

SYRA4 PROJECT NITRIC ACID PLANT

Průmyslová hala na uchovávání chemických
materiálů ve městě Köping

MONOLITY

Fakta

Objednatel:
YARA AB

Lokalita:
Köping (Švédsko)

Doba výstavby:
07/2016 – 03/2017

Projekt v číslech:
7 000 m³ (objem zpracovaného betonu)
400 tun (váha ocelové výztuže do konstrukce)

Podrobnější informace

Chemická továrna SYRA 4 se nachází ve švédském městě Köping cca 140 km severně od Stockholmu. Při realizaci jsme se potýkali nejen s technologickými potížemi spojenými s povětrnostními podmínkami, kdy teploty dosahovali hodnot až pod -10°C, avšak také s všude přítomnou tmou po převážnou dobu výstavby. Další výzvou pro naše pracovníky byla bezpečností regulace z důvodu práce v blízkosti nebezpečného odpadu. Stavební úkony probíhaly při zvýšené kontrole zdraví a bezpečnosti pracovníků v celém areálu chemické továrny. Prováděné práce se vykonávaly při nejvyšším bezpečnostním stupni odpovídající české ekvivalentní klasifikaci – práce v elektrárně. S touto skutečností bylo potřeba upravit i vybavení našich lidí např. každý pracovník byl předem vybaven dvěma kusy plynových masek, jenž musel neustále využívat při výkonu práce. Dále naši pracovníci využívali při betonážích dvojitou ochranu zraku v podobě ochranných brýlí a průsvitného plastového štítu chránící celý obličej.

Technická specifikace

Zakázka se realizovala jako komplex železobetonových základových desek pro jednotlivé objekty chemické továrny, včetně retenčních nádrží pro chemické procesy a kompletní elektro-rozvodny. Železobetonová základová deska byla provedena na síti beraněných ocelových pilot, předem odřezaných na odpovídající výšku, zabraňující dodatečnému sedání a narušení statiky objektu. Hlavní průmyslová hala byla projektována jako šestipodlažní prefabrikovaná konstrukce splňující technické parametry a specifikace pro práci a uchovávání chemického materiálu. Při každé jednotlivé betonáži byla nutnost přítomnosti certifikovaného technologa kontrolující kvalitu, teplotu a konzistenci betonu dle místních standardů.

Další referenční stavby divize Monolity