Skip to main content Skip to search

SLÉVÁRNA KASI

SLÉVÁRNA KASI

Nová výrobní hala umožňující rozšíření produkce výrobků
pro kanalizaci, strojní výrobu a CNC obrábění.

MONOLITY
RS PREFA

Fakta

Objednatel:
KASI Foundry a.s.

Lokalita:
Chvaletice (Česká Republika)

Doba výstavby:
09/2018 – 01/2019

Projekt v číslech:
552 m³ (objem zpracovaného betonu)
84 tun (váha ocelové výztuže do konstrukce)
2 628 m² (celková plocha bednění)

Podrobnější informace

Při realizaci slévárenské průmyslové haly v pardubickém kraji pro zahraničního investora společně divize RS Prefa a Monolity vybudovali  speciální konstrukci vysokotavných pecí uvnitř objektu. Po celou dobu procesu se potýkali především se značně stísněnými podmínkami pro montážní a zvedací techniku. Doprava betonu na místo uložení byla prováděna kolejovým jeřábem s pojezdem umístěným na prefabrikovaných sloupech.

Technická specifikace

Hala byla realizována jako kombinace prefa skeletu s vnitřními monolitickými konstrukcemi z betonu vyšší třídy pevnosti vůči vysokým teplotám uvnitř pecí. Technicky složitá byla především prostorová koordinace a spolupráce jednotlivých dodavatelských profesí současně a s tím i následně spojené zabudování slévárenské technologie.

Další referenční stavby divize Monolity