Skip to main content Skip to search

METRO – STANICE JIŘÍHO Z PODĚBRAD

REVITALIZACE STANICE JIŘÍHO Z PODĚBRAD

Výměna pohyblivých schodů a rekonstrukce stanice metra v Praze, včetně vybudování nového bezbariérového přístupu

MONOLITY
LEŠENÍ
VE VÝSTAVBĚ

Fakta

Objednatel:
DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY a.s.

Lokalita:
hl. město Praha (ČESKÁ REPUBLIKA)

Doba výstavby:
05/2023 – ve výstavbě

Projekt v číslech:
50 m (úroveň základové desky šachty pod terénem)
73 m (délka eskalátorového tunelu – druhý nejdelší v Praze)
19. 12. 1980 (první zprovoznění stanice Jiřího z Poděbrad)

Podrobnější informace

Rekonstrukce stanice na lince metra A probíhají pod vedením generálního dodavatele Strabag a.s. Přístup do metra aktuálně není bezbariérově přístupný a v návaznosti na dlouhodobý plán objednatele dochází k postupné modernizaci jednotlivých stanic po celém městě, včetně Jiřího z Poděbrad. Hornické práce odstartovali již na podzim roku 2021.

Přístupová chodba mezi šachtou Š1 a Š2 je tvarována v návaznosti na okolní zastavěnost, především katolický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v parku a při výstavbě je nutné pravidelně kontrolovat jeho statickém chování a eliminovat případné otřesy či degradaci nosné konstrukce.
Bezbarierový kiosek je umístěn v jižní části náměstí Jiřího z Poděbrad, kde bude eskalátorový přístup do přestupní chodby.

Technická specifikace

Stanice je trojlodní ražená stanice s jedním výstupem. S povrchovým vestibulem je spojena eskalátorovým tunelem o třech ramenech pohyblivých schodů. Hloubka šachty Š1 je cca 50m pod úrovní terénu. Železobetonové ostění je tvořeno tybinky. Stavba se skládá z otevřené pažené jámy navazující na první kruhovou šachtu Š1, která krčkem navazuje na přestupní chodbu UPCH.

Více informací na stránkách Dopravního podniku hl.m. Prahy

Další referenční stavby divize Monolity