Skip to main content Skip to search

FREILICHTMUSEUM MOLFSEE

FREILICHTMUSEUM MOLFSEE

Rozsáhlé muzeum dokumentující život místního
obyvatelstva od 16.století

OPLÁŠTĚNÍ

Fakta

Objednatel:
Státní nadace Schleswig-Holstein

Lokalita:
Molfsee – Kiel (Německo)

Rok výstavby:
2019 – 2020

Podrobnější informace

Fleilichtmuseum Moflsee je muzeum mapující historický způsob života v oblasti severního Německa. Na cca 40 hektarech se nalézají rozsáhlé starodávné historické objekty z 16. – 20. století. V roce 2020 byla přistavěna nové galerie dle návrhu architektonického studia Petersen Pörksen partner s cílem propojit minulost a současnost v jeden objekt.

Technická specifikace

Nosná konstrukce opláštění je tvořena dřevěným krovem, na který byla namontována robustní nosná železná konstrukce vynášející velkoformátové panely. Vnější designová fasáda je s povětrnostně odolnou ocelovou úpravou COR-TEN imitující korozi plechů. Montáž panelů probíhala převážně za pomoci manipulační techniky z důvodu zvýšené váhy panelů. Největší kusy opláštění dosahovaly až 500 kg.

Další referenční stavby divize Opláštění