Skip to main content Skip to search

APRES SKI DOLNÍ MORAVA A VÝSTAVBA REZIDENCE U SLONA

APRÈS SKI DOLNÍ MORAVA a BYTOVÝ DŮM U SLONA

Rekreační a sportovní centrum
v srdci Jeseníků

MONOLITY

Fakta

Objednatel:
Sněžník a.s.

Lokalita:
Jeseníky (Česká Republika)

Doba výstavby:
07/2017 – 05/2018

Projekt v číslech:
9 973 m² (celková plocha bednění)
1 200 m (nadmořská výška komplexu)
1 978 m³ (celkové množství betonu)

Podrobnější informace

Rekreační a sportovní centrum Après Ski – Dolní Morava se nalézá v blízkosti polských hranic v podhůří Jeseníků, jenž se těší každoročně přízně lyžařů a turistů. Projekt výstavby byl tvořen jedním nadzemním podlažím s částečně užitným podzemní podlažím, kdy založení objektu s nepravidelným půdorysným tvarem je vsazeno do kaskádovitého území chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Součástí zakázky byla také realizace základových desek a nosného systému sloupů čtvercového půdorysu, včetně ŽB stěn pro rezidenční výstavbu sloužící k ubytování turistů v blízkosti hlavního objektu. V průběhu výstavby bylo nutné zazimovat celý objekt stavby po dobu 6 měsíců a uvolnění prostoru pro sportovní nadšence oddávající se zimním sportům. Po tuto dobu nám byla vyjednána možnost realizovat stavební práce na zbylých rezidenčních objektech.

Technická specifikace

S cílem rozšířit ubytovací kapacity v lyžařském středisku, byly realizovány dvě třípatrové vily s půdorysem ve tvaru U a rozměrech 42,7m x 28,1m. Samotná stavba obdobně jako Apres Ski byla konstrukčně vetknuta do hornatého, kopcovitého povrchu a vybudována na pásových základech. Samotná poloha objektu již od počátku způsobovala týmu techniků a dělníků starosti v podobě transportu materiálu, mechanizace a betonu na staveniště. Na realizaci objektu se podílel ve spolupráci s divizí Monolity, také tým z divize PREFA, který dodával nejen nosné a samonosné prvky v podobě schodišťových ramen a průvlaků, avšak především na přání investora pohledové betonové panely s vnější maticí zvýrazňující ráz okolní přírody. 

Další referenční stavby divize Monolity