cz

/ en
... kdo pracuje rukama, hlavou
a srdcem, je umělec
Aktuální
stavby

Naše služby

Monolitické - železobetonové konstrukce

Monolitické- železobetonové konstrukce tzv. monolit – beton patří mezi hlavní činnosti společnosti. Své uplatnění nachází především při výstavbě bytových domů, průmyslových, infrastrukturálních a vodních stavbách a administrativních objektech. Jedná se převážně o realizace spodních staveb, monolitické skelety, nosné i opěrné stěny, monolitické stropy, vodotěsné betony, retenční jímky, odpadní nádrže, pohledové betony, sloupy, průvlaky, věnce, překlady a řadu dalších konstrukcí.

Monolitické konstrukce provádíme pomocí systémového bednění renomovaného výrobce bednicích systémů DOKA, ISCHEBECK, MEVA, PERI. Při realizacích využíváme kvalitní výztuž a moderních technologií bednění, ukládání a ošetřování betonové směsi tak, aby v každém okamžiku výstavby byly dodrženy nejvyšší požadavky na přesnost a kvalitu díla. Všechny konstrukce lze provést i jako pohledové. Hlavní náplní firmy je realizace projektů většího rozsahu, přesto se nevyhýbáme ani realizaci staveb pro drobné stavebníky, jako jsou základové konstrukce a monolitické stropy rodinných domů.

V souladu se svým speciálním zaměřením na železobetonové monolitické konstrukce nabízíme i variantní přepracování projektové dokumentace z prefabrikovaných konstrukcí na monolitické, včetně statického výpočtu autorizovaným statikem, pro porovnání cenových nabídek. Jde zejména o stropní konstrukce navržené jako montované nebo polomontované, kde poměr užitné hodnoty vůči ceně bývá obvykle výhodnější pro monolitické řešení.